Raad van Advies

Het bestuur wordt geadviseerd door de Raad van Advies. Dit orgaan bestaat uit oud-bestuursleden van Studievereniging Umoja. De Raad van Advies heeft als doel de organen van de vereniging bij te staan om de continuïteit en beleid binnen de vereniging te waarborgen. De Raad van Advies kan voorts gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan de Algemene Ledenvergadering en aan het bestuur.

De Raad van Advies 2021-2022 bestaat uit:

Karlijn Spronk

Sophie van Lith

Femke Kogels

Mika Kraft

Sacha Boosten