Promotiecommissie

Hallo  Umojanen!
Dit jaar hebben de foto- en PR-commissie zich samengevoegd tot één geheel wat nu de Promotiecommissie is! Deze bestaat uit (van links naar rechts) Prera, Pram, Pramke, Pracha, Prophie en Pritt. Onze lieftallige Previe kon er helaas niet bij zijn op het moment van de foto, maar wel zijn wij heel blij dat zij zich bij de Promotiecommissie heeft aangesloten!  We hebben op de foto onze favoriete sticker vast, omdat wij een nieuwe rubriek hebben geïntroduceerd vanaf oktober: de Sticker van de Maand! Benieuwd wat deze is? Je kunt hem vinden in de nieuwsbrief! Groetjes thuis!

De promotiecommissie van 2019-2020 bestaat uit: Britt Meijer, Evie van Os, Famke de Boer, Pam Abels, Sacha Boosten, Sophie van Lith en Vera Kuipers.

Wilt je in contact komen met de commissie? Mail dan naar: promotiecommissie@umoja.nu