Marijn van Houtum

Voorzitter – Marijn van Houtum

Fotograaf: Sebastiaan Voskamp (@sebarties)

Mijn naam is Marijn van Houtum en ik ben derdejaars student Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie. Dit jaar zal ik de rol van voorzitter vervullen binnen het XVIIe bestuur der Studievereniging Umoja. Mijn taak als voorzitter houdt in dat ik het voornaamste aanspreekpunt ben van de vereniging en het overzicht houd over dat wat er binnen en buiten de vereniging speelt.

Ondanks dat mijn eerste jaar als student CAOS een coronajaar was, schemerde de Umojaanse gezelligheid en verbondenheid al door tijdens de online activiteiten. In mijn tweede jaar kwam ik nog meer in aanraking met deze super gezellige vereniging. Ik ging naar veel activiteiten en vond het organiseren van een reis naar Budapest een van mijn hoogte punten van afgelopen jaar. Toen daar ineens het vooruitzicht was dat ik volgend jaar mijn bachelor moest gaan afronden, beviel mij dat niet zo. Ik was nog lang niet klaar met alle lieve mensen die ik heb ontmoet via de vereniging. Ik wilde dan ook een jaartje meer! Dus dan maar gelijk een bestuursjaar ;). Ik heb ontzettend veel zin om samen met alle Umojaleden een jaar vol leuke en gezellige activiteiten te organiseren!  Hopelijk kan ik, samen met mijn bestuur, iedereen hetzelfde gevoel van thuiskomen bieden als de vereniging voor mij heeft gedaan :))