Ellen van Werkhoven

Penningmeester – Ellen van Werkhoven

Hallo, mijn naam is Ellen van Werkhoven en ik ben inmiddels tweedejaarsstudente Culturele Antropologie en Ontwikkelingsstudies. Het is me een waar genoegen dit jaar de rol van penningmeester van het XIVe bestuur der Studievereniging Umoja te vervullen. Twee jaar geleden werd ik met open armen ontvangen door alle Umojanen en werd ik onmiddellijk verliefd! Ik ging enthousiast aan de slag als secretaris van de formele activiteiten commissie. Daarnaast werd ik gevraagd me in te zetten voor de
LaSSA, de Landelijke Samenwerking Studenten Antropologie. Binnen dit samenwerkingsverband heb ik in het collegejaar 2018-2019 deel uit mogen maken van het bestuur als Commissaris PR. Zo heb ik naast alle Umojanen ook een aantal lieve antropologen uit de rest van het land mogen ontmoeten.
Zowel mijn actieve lidmaatschap voor Umoja, als mijn inzet voor de LaSSA als mijn passie voor organiseren, gaven de doorslag te solliciteren voor een functie binnen het bestuur. Ik kijk er naar uit om alle leden een warm hart toe te dragen en er samen met mijn medebestuursleden een goed jaar van te maken!

Foto: John Kraft