Bestuur

 

Sinds 30 juni is het XVe bestuur officieel gewisseld met het XIVe bestuur en dragen haar bestuursleden de verantwoordelijkheid voor het reilen en zeilen binnen Umoja. Het XVe bestuur bestaat uit:

Voorzitter – Sophie van Lith
Secretaris – Sacha Boosten
Penningmeester – Noëlle Habraken
Coördinator Interne Betrekkingen – Floor Hesius
Coördinator Externe Betrekkingen – Anne Beerepoot

(Van links boven naar rechts onder: Sacha, Sophie, Noëlle, Floor en Anne)

Zij willen zich graag kort aan je voorstellen!

 

Heb je interesse in een bestuursjaar? Doe dan hier de bestuursquiz!

Foto: Martin Jacobs