Bestuur

Sinds 30 juni is het XVe bestuur officieel gewisseld met het XIVe bestuur en dragen haar bestuursleden de verantwoordelijkheid voor het reilen en zeilen binnen Umoja. Het XVe bestuur bestaat uit:

Voorzitter – Sophie van Lith
Secretaris – Sacha Boosten
Penningmeester – Noëlle Habraken
Coördinator Interne Betrekkingen – Floor Hesius
Coördinator Externe Betrekkingen – Anne Beerepoot

Zij willen zich graag kort aan je voorstellen!

Foto: Martin Jacobs