Algemeen

Umoja is de Nijmeegse studievereniging voor Culturele Antropologie en Ontwikkelingsstudies. Umoja is opgericht in 2006 en is voortgekomen uit de oude studievereniging van Culturele Antropologie, Quetzalcoatl, en de oude studievereniging van Ontwikkelingsstudies, AKOS.

Naam
De naam Umoja is afkomstig uit het Swahili en betekent “eenheid”. De naam staat symbool voor de eenwording van de studies en in het bijzonder de studieverenigingen. Umoja is een vereniging die gekenmerkt wordt door haar enthousiaste en idealistische leden die hun blik geopend hebben naar de wereld om hen heen. De vereniging organiseert talloze activiteiten waarmee ze de honger van haar leden naar meer kennis over deze wereld probeert te stillen.