Universitaire Studentenraad

De Universitaire Studentenraad (USR) bestaat uit 14 leden. In samenspraak met het College van Bestuur (CvB) en de Ondernemingsraad (OR) leveren wij een bijdrage aan het beleid op de Radboud Universiteit Nijmegen. We behartigen in de studentenraad vanzelfsprekend voornamelijk de belangen van de studenten.
De studentenraad bestaat uit acht gekozen en zes benoemde leden. Ieder jaar worden in mei verkiezingen gehouden voor de acht gekozen leden. Deze leden zijn dit jaar afkomstig uit de fracties  AKKUraatd(verwijst naar een andere website) en asap(verwijst naar een andere website). Alle studenten die willen, kunnen lid worden van een fractie of zelf een fractie beginnen.

Dit jaar zijn de acht verkozen leden:

Hugo van Bree – Spatial Planning

Mark Bunschoten – Politicologie

Mark de Jong – Informatica

Giovanni Meijer – Communicatiewetenschap

Ishani Mohit Udas – Artificial Intelligence

Nienke Verver – Pedagogische Wetenschappen en Onderwijswetenschappen

Noah Vetter – Politicologie

Isa Witteveen – Geneeskunde en Pedagogische Wetenschappen

De zes overige leden worden benoemd door de zes verschillende koepels. Een koepel is een overkoepelde organisatie waarbij verenigingen van ongeveer dezelfde categorie zijn aangesloten. Zij behartigen in de studentenraad het algeheel studentenbelang en de specifieke belangen van hun achterban.

De zes koepels met koepelvertegenwoordiger zijn:

CODC: Culturele verenigingen

Derk Wijkamp Studie: Filosofie

CSN: Christelijke studentenverenigingen

Dieke Westerink Studie: Politicologie

BOS: Gezelligheids-verenigingen

Julius Tilmans Studie: Natuur- en Sterrekunde

SOFv: Studieverenigingen

Anne van Poppel Studie: Psychologie

NSSR: Sportverenigingen

Bart van der Heijden Studie: Artificial Intelligence

ISON: Internationale verenigingen

Pheadra Regales Studie: Politicologie

Ambtelijk Secretariaat Medezeggenschap

Peggy Janssen, ambtelijk secretaris 
Bestuurlijke en Juridische Zaken 
Houtlaan 4, 01.301
tel. 024-3612745 
email: peggy.janssen@erika

Frank Kruijsbeek, adjunct secretaris
Bestuurlijke en Juridische Zaken 
Houtlaan 4, 01.301
tel. 024-3611239 
email: frank.kruijsbeek.1@erika

Zuleyha Dogan, Management assistent

Bestuurlijke en Juridische Zaken

Houtlaan 4, 01.301

tel. 024-3612469

email: zuleyha.dogan@ru.nl

Wil je in contact komen met de USR? Dat kan via usr@ru.nl