Uitschrijven/omzetten lidmaatschap

Middels dit formulier kun je je uitschrijven voor Studievereniging Umoja of je lidmaatschap omzetten naar donateurschap.

Uitschrijvingen en omzettingen worden op 29 juni 2025 verwerkt. Je aanvraag geldt dus vanaf het verenigingsjaar 2025-2026 en je zal voor het verenigingsjaar 2024-2025 wel contributie betalen.

Voor omzetting naar donateurschap geldt dat dit automatisch gebeurd na 4 jaar lid te zijn geweest. Wens je je lidmaatschap eerder om te zetten kan dat middels dit formulier. Leden die omgezet worden naar donateur ontvangen hier ook een mail over aan het eind van het schooljaar.

Mocht je vragen hebben betreffende dit formulier kun je een mail sturen naar secretaris@umoja.nu

Donateurschap houdt in dat u niet stemgerechtigd bent op een Algemene Ledenvergadering. U bent wel welkom bij activiteiten en zal om deze reden ook contributie betalen