Statutencommissie

De statutencommissie gaat zich dit jaar bezig houden met het aanpassen van de statuten en het Huishoudelijk Regelement van Umoja. In de statuten staan de interne regels en afspraken omtrent de werking van de verenging. Het Huishoudelijk Regelement dient als een aanvulling op de statuten. Sinds 1 juli geldt een nieuwe regeling: de WBTR wet. Om in lijn te zijn met deze wet moeten er enkele zaken in de statuten worden gewijzigd of toegevoegd.


In het jaar 2022-2023 bestaat de statutencommissie uit Sacha Boosten, Karlijn Spronk, Mika Kraft, Femke Kogels en Marijn van Houtum