Zusterverenigingen

Studievereniging Umoja kent veel verwante verenigingen, waaronder de volgende 5 zusterverenigingen:


Landelijke Samenwerking der Studenten Antropologie (LaSSA): koepelvereniging van alle studies Culturele Antropologie in Nederland.


Djembé: studievereniging Culturele Antropologie aan Universiteit Utrecht.

Itiwana: studievereniging voor studenten Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie aan de Universiteit Leiden.

ASV CASA: studievereniging voor studenten Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie aan de Universiteit van Amsterdam.

EOS: faculteitsvereniging van Sociale Wetenschappen, waaronder Antropologie, aan de Vrije Universiteit van Amsterdam.


Ipso Facto: studievereniging voor studenten Internationale Ontwikkelingsstudies en studenten Communicatiewetenschap aan Wageningen University.