Broederverenigingen

Binnen Nijmegen kent Studievereniging Umoja veel broederverenigingen (verenigingen die tot dezelfde faculteit behoren), die samenvallen onder één koepel:


N.K.S.W. Kompanio: de koepelvereniging van alle studieverenigingen die onder de Faculteit der Sociale Wetenschappen in Nijmegen vallen.


CognAC: studievereniging voor studenten Kunstmatige Intelligentie.

Den Geitenwollen Soc.: studievereniging voor studenten Sociologie.

Mycelium: studievereniging voor studenten Communicatiewetenschap.

Postelein: studievereniging voor studenten Pedagogische Wetenschappen.

SPiN: studievereniging voor studenten Psychologie.