Registeren

Je kunt je hieronder registreren voor lidmaatschap bij Studievereniging Umoja en een account op de Umoja site. Lukt het niet om je via het onderstaande formulier in te schrijven, mail dan naar secretaris@umoja.nu .

Algemene voorwaarden*: * Door een lidmaatschap aan te vragen, machtigt u Studievereniging Umoja hierbij om de jaarlijkse contributie van uw bankrekening af te schrijven door middel van automatische incasso (SEPA). Hiervan wordt u op de hoogte gesteld middels een e-mail twee weken voor de automatische incasso. * Tevens geef ik Studievereniging Umoja toestemming dat Studievereniging Umoja automatische incasso’s mag uitvoeren van mijn rekening, wanneer aangegeven, voor activiteiten van Studievereniging Umoja waar ik mij voor aanmeld. * Het lidmaatschap gaat direct na inschrijving in. * De contributie kan worden gewijzigd als de Algemene Ledenvergadering hier mee instemt. Als dit gebeurt zullen alle leden op de hoogte worden gesteld van de contributieverandering. * Het lidmaatschap wordt elk jaar stilzwijgend verlengd. Na vier jaar zal het lidmaatschap omgezet worden in een donateurschap. Indien u na vier jaar lid wilt blijven en geen donateur wilt worden dient u dit aan te geven via een e-mail naar secretaris@umoja.nu. Het lidmaatschap wordt dan voor één jaar verlengd, waarna het donateurschap in zal gaan mits wederom een e-mail wordt gestuurd naar het bovenstaande adres. * Opzegging van het lidmaatschap kan slechts door een e-mail te sturen naar secretaris@umoja.nu vóór 28 juni van elk collegejaar. Wordt een uitschrijving 28 juni ingediend, dan wordt er in het daaropvolgende boekjaar alsnog contributie voor het lidmaatschap afgeschreven.