Privacy Statement

Op deze pagina vindt u de uitleg met betrekking tot gegevens die Studievereniging Umoja verzamelt van haar leden en donateurs. De twee hiervoor genoemde groepen zullen nader aangeduid worden als ‘de leden’. De vereniging verzamelt of gebruikt geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze voorwaarden, tenzij leden hier van tevoren toestemming voor hebben gegeven. Dit privacy statement is aan verandering onderhevig en de leden moeten om deze reden het privacy statement regelmatig raadplegen. Bij drastische wijzigingen van dit statement worden de leden hiervan op de hoogte gesteld.