Privacy Statement

Op deze pagina vindt u de uitleg met betrekking tot gegevens die Studievereniging Umoja verzamelt van haar leden en donateurs. De twee hiervoor genoemde groepen zullen nader aangeduid worden als ‘de leden’. De vereniging verzamelt of gebruikt geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze voorwaarden, tenzij leden hier van tevoren toestemming voor hebben gegeven. Dit privacy statement is aan verandering onderhevig en de leden moeten om deze reden het privacy statement regelmatig raadplegen. Bij drastische wijzigingen van dit statement worden de leden hiervan op de hoogte gesteld.

Het inschrijfformulier

Hieronder is een lijst weergegeven met de gegevens die verzameld worden op het inschrijfformulier en voor welke doeleinden deze gegevens worden gebruikt. Deze gegevens zijn noodzakelijk om gebruik te maken van de diensten van Studievereniging Umoja. De gegevens verstrekt via het inschrijfformulier worden opgeslagen in het algemene ledenbestand. Deze worden opgeslagen op een beveiligde server waar alleen de penningmeester, vice-penningmeester en de secretaris van Studievereniging Umoja toegang tot hebben. Daarnaast worden deze gegevens opgeslagen in een digitaal administratieprogramma. Met de beheerders van dit administratieprogramma is een verwerkers overeenkomt afgesloten. De persoonsgegevens worden verwijderd voor 1 augustus van het jaar waarin het lid- of donateurschap wordt opgeheven bij Studievereniging Umoja via de gangbare procedure voor opzegging, d.w.z. via een e-mail naar secretaris@umoja.nu vóór 28 juni. Als een persoon opnieuw lid of donateur wil worden, dient diegene opnieuw een formulier in te vullen.