Ouderdagcommissie

Om de twee jaar wordt er een ouderdag georganiseerd door de ouderdagcommissie van Umoja. Deze dag wordt georganiseerd om familie, vrienden en kennissen in contact te brengen met de studie Culturele Antropologie en Ontwikkelingsstudies. Het is een commissie die van te voren intensief bezig is deze dag voor te bereiden teneinde een geslaagde en representatieve dag voor de studie te organiseren.