Opleidingsinformatie

De afdeling Culturele Antropologie en Ontwikkelingsstudies richt zich, in onderzoek en onderwijs, op de wisselwerking tussen culturele diversiteit en ongelijkheid. Deze is complex en de analyse ervan is lastig doordat de culturele identiteit en de sociaaleconomische positie van mensen niet altijd helder wordt onderscheiden binnen het maatschappelijke debat. Om die reden richt de afdeling zich op de studie van culturele diversiteit en ongelijkheid in zowel discussies als in sociale praktijken.

Binnen de opleiding gaan studenten onder andere aan de slag met vragen over hoe mensen zich eigenlijk thuis voelen in een multiculturele samenleving? En hoe zit het met de groeiende ongelijkheid in de wereld? Hoe zorgen migranten voor familieleden die ver weg wonen? Deze vragen worden niet alleen binnen Nederland bekeken, maar wereldwijd. Je leert over grenzen heen kijken, letterlijk en figuurlijk. Je leert mensen begrijpen vanuit hun perspectief, hun sociale en culturele achtergronden. Dat biedt je ook een ander perspectief op jezelf en je eigen samenleving.

Na de opleiding kun je meewerken om maatschappelijke vraagstukken aan te pakken. De brede kennis die je vanuit de opleiding hebt meegekregen komt van pas in veel organisaties, instellingen en ondernemingen, in binnen- en buitenland.

Voor verdere informatie over de opleiding, open dagen en meeloopdagen, zie onderstaande link:

https://www.ru.nl/opleidingen/bachelor/culturele-antropologie-ontwikkelingssociologie/

Voor verdere informatie over het onderwijsprogramma, zie onderstaande link:

https://www.ru.nl/caos/onderwijs/onderwijs/