Opleidingscommissie

Lieve mede-studenten,

Hierbij willen wij ons graag aan jullie voorstellen. Wij zijn Willem, Linde en Megan, en wij zullen dit academische jaar (2023-24) plaatsnemen in de Opleidingscommissie (OLC) van CAOS! Even korte opfrisser: de OLC is een commissie bestaande uit studenten en docenten van de opleiding CAOS. We zijn verantwoordelijk voor het adviseren en controleren van het studieprogramma van de opleiding. Zo wordt er vergaderd over o.a.: in welke periodes vakken plaats moeten vinden, welke toetsingsvorm het beste gehanteerd kan worden bij een vak, hoe goed de balans tussen ontwikkelingssociologie en antropologie, en meer.
De input van jullie als studenten is hiervoor erg belangrijk! De cursusevaluaties die jullie invullen zijn leidend voor de besprekingen van cursussen in de OLC. Help ons dus en neem altijd aan het einde van de periode even tijd om die in te vullen! Heb je daarnaast nog een verbeterpunt, opmerking, tip of klacht die belangrijk is voor jou of je medestudenten? Twijfel niet en neem contact met ons op. Stuur een mailtje naar olc.caos@student.ru.nl of spreek ons persoonlijk aan, daarnaast mag je ons ook altijd dm’en op Instagram via @olc_caos .

We hopen jullie dit jaar zo goed mogelijk te vertegenwoordigen,

Groetjes,
De OLC
——————————————
Dear CAOS and ADS-students,

We would like to introduce ourselves to you. We are the Degree Program Committee (DPC) for the 2023/2024 academic year. We are Willem, Linde and Megan. Just a quick refresher: the PC is a committee consisting of students and teachers from the CAOS programme. We are responsible for advising and monitoring the study program. For example, meetings are held about: in which periods courses should take place, which form of assessment is best used for a course, how good the balance between development sociology and anthropology is, and more.
The input of you as students is very important for this! The course evaluations you complete are leading for the discussions of courses in the DPC. So help us and always take some time at the end of the period to fill it in! Do you also have a point for improvement, remark, tip or complaint that is important for you or your fellow students? Do not hesitate and contact us. Send an email to olc.caos@student.ru.nl or speak to us personally, you can also always DM us on Instagram via @olc_caos.

We hope to represent you as best we can this year,

Greetings,

The OLC