Medezeggenschap

Er zitten meer dan 20.000 studenten op de Radboud Universiteit. Allemaal hebben ze een mening over het onderwijs dat ze volgen, over de faciliteiten die ze gebruiken en over allerlei andere zaken. Studenten hebben dan ook op elk niveau een medezeggenschapsfunctie om deze belangen te vertegenwoordigen. Op elk niveau zijn daarvoor raden, die gedeeltelijk of geheel uit studenten bestaan. Bij opleidingen zijn er de opleidingscommissies (OLCs), op faculteiten de Facultaire Studentenraden (FSR) en op universitair niveau is er de Universitaire Studentenraad (USR).

Wilt je in contact komen met een van deze organen? Dat kan! Kijk op de verschillende pagina’s waar de medezeggenschapsorganen voor worden gesteld voor de nodige contact gegevens. Tevens is er voor Culturele Antropologie & Ontwikkelingsstudies een contactpersoon binnen de OLC en FSR. Binnen de USR is er een contactpersoon van de Sociale Faculteit. Wees vrij om hen al je vragen te stellen over onze opleiding en andere zaken!