Verhalen van: Annelie de Graaf

Beste Umojanen,

Het is altijd leuk om terug te komen bij mijn geliefde Umoja. De studievereniging waar ik met veel plezier jaren actief ben geweest. Afgelopen maart heb ik weer enkelen van jullie gesproken tijdens het LaSSA congres, waar ik mijn ervaringen heb mogen delen als nationale delegatieleider van Nederland op de Young European Council 2016 in Brussel. Voor degenen die er niet bij waren, wees niet getreurd: over mijn ervaringen en kijk op de Council wil ik jullie hier graag meer vertellen.

Wat is de Young European Council? 
Afgelopen november heb ik Nederland mogen representeren in het politieke evenement Young European Council (YEC). De YEC wordt georganiseerd door Young European Leadership. Dit is een internationale non-profit organisatie toegewijd aan de empowerment van jonge leiders die in de toekomst sterk betrokken zullen zijn bij de beslissingen en beleidsveranderingen die worden geformuleerd binnen en buiten Europa. Young European Leadership probeert jonge leiders van verschillende achtergronden bij elkaar te brengen om tot innovatieve oplossingen te komen voor lokale en globale problemen. Het team van Young European Leadership werkt samen met Europese leiders op verschillende levels om evenementen te organiseren.
Ik was aanwezig bij de Young European Council in November 2016. Het team van Nederland bestond uit 4 zeer gedreven afgevaardigden met diverse academische achtergronden. In de YEC 2016 zijn 4 hoofdthema’s aan bod gekomen: EU-reformatie, gender gelijkheid & sociale inclusie, Europese interne zaken & veiligheid, en externe zaken & ontwikkelingshulp. Voor elk thema was er één afgevaardigde en ik leidde het gehele Nederlandse team tijdens de voorbereidingstijd en de council zelf.
Hoe ziet zo’n week er nou uit? Na enkele weken voorbereiding van zelfstudie en conference callskomt de groep van zo’n 100 gemotiveerde jongeren samen in het Europees parlement in Brussel. Elke dag bestaat uit onderhandelingssessies opgedeeld in de hierboven genoemde thema’s. Je bespreekt voorstellen, je discussieert, je stemt, en begint dan weer van voor af aan. Je krijgt de kans om te dineren met parlementariërs, beleidsonderzoekers, hoofden van EU en VN-organisaties, etc. Aan tafel bespreek je de voorstellen. Aan het einde van de week ligt er een document met beleidsvoorstellen vanuit het perspectief van Europese jongeren op tafel.

Een kritische blik
Er zijn mij verschillende dingen opgevallen tijdens deze weken. Een evenement als de Young European Council werkt veelal vanuit het gezichtspunt van de EU. Het is het belangrijk om een kritische blik te houden en vanuit een onafhankelijke visie de problematiek te benaderen. Ten eerste viel mij op hoe anders ik tegen problemen aankeek als antropologe. Ik werkte samen met de andere nationale delegatieleiders, die dikwijls meer ervaring hadden in de diplomatieke wereld, maar vaak vanuit hetzelfde oogpunt problemen benaderden, waarbij veelal ook geredeneerd werd vanuit onze eigen Europese belangen.

Ten tweede speelt het economisch oogpunt een belangrijke rol in alle debatten. In debatten worden de Europese of nationale economie en budget vaak gebruikt als argument dat bijna elk voorstel onderuit kan halen. Zelf ik heb ik niet veel ervaring met financiën en economie. Ik snap dat geld een rol speelt, absoluut, maar zou het de belangrijkste beslissende factor moeten spelen, al helemaal als het gaat om humanitaire zaken?
Wat ik zelf ook heel interessant vond waren de sociale verhoudingen tussen de verschillende afgevaardigden. Als antropoloog ben je natuurlijk altijd aan het observeren: wat gebeurt er om me heen, hoe reageren mensen. Het is moeilijk om tot consensus te komen, er zijn veel verschillende actoren betrokken met elk hun eigen (culturele) achtergrond. Wat belangrijk is om in je achterhoofd te houden is bijvoorbeeld de geografie en geschiedenis van een land die meespelen in de mening van een actor en ook een grote rol vervullen in het sluiten van bondgenootschappen. Bijna in elk debat zie je dezelfde clusters van bepaalde landen ontstaan.
Tot slot viel de diversiteit binnen de groep mij op, of beter gezegd het ontbreken daarvan. Het was zeer opvallend dat de meeste jongeren die aanwezig waren economie, politicologie en rechten studeerden. Sociale wetenschappers ontbraken, waarom is dat zo? Misschien omdat wij moeite hebben met morele kwesties. Het politieke spel bestaat natuurlijk uit afwegingen maken, prioriteiten stellen en misschien zelfs het accepteren van minder ethisch verantwoorde voorstellen, zodat jouw punt ook (gedeeltelijk of in aangepaste vorm) meegenomen wordt.
Naast de overvloed aan afgevaardigden met een bepaalde academische achtergrond, viel het ook op dat veel van deze jongeren ouders of familieleden hadden die ambassadeur waren of in het parlement werkten. Ze kenden het wereldje al en waren getraind in de manier van converseren. Daarnaast trok de financiële achtergrond van de deelnemende jongeren mijn aandacht. Er waren weinig studenten die een aanvullende beurs of financiering nodig hadden voor deze bijeenkomst. De visie van Young European Leadership is mooi: “jongeren van verschillende achtergronden” bij elkaar brengen. In de praktijk blijkt dit niet helemaal waar te zijn en ik zou willen pleiten voor een evenwichtigere selectie.

Mocht het nog niet duidelijk zijn: wij antropologen zijn van groot belang in de wereld van politiek en we zijn er véél te weinig! Mocht ik iemand enthousiast hebben gemaakt voor de kritische stem van de antropoloog in het politieke spel en wil je ook deelnemen aan dit soort evenementen, grijp je kans! Voor de Young European Council van 2017 kan je nu al solliciteren: http://www.younglead.eu/activities/yec/.

Veel liefs,
Annelie
(Masterstudent Human Geography: Migration, Globalisation & Development en stagiaire Stichting voor Vluchtelingstudent UAF)

annelie2