Inschrijfformulier donateurschap Umoja


Algemene voorwaarden*:
* Door een donateurschap aan te vragen, machtigt u Studievereniging Umoja hierbij om de jaarlijkse contributie van uw bankrekening af te schrijven door middel van automatische incasso (SEPA). Hiervan wordt u op de hoogte gesteld middels een e-mail twee weken voor de automatische incasso.
* Tevens geef ik Studievereniging Umoja toestemming dat Studievereniging Umoja automatische incasso’s mag uitvoeren van mijn rekening, wanneer aangegeven, voor activiteiten van Studievereniging Umoja waar ik mij voor aanmeld.
* Het donateurschap gaat direct na inschrijving in.
* De contributie kan worden gewijzigd als de Algemene Ledenvergadering hier mee instemt. Als dit gebeurt zullen alle leden en donateurs op de hoogte worden gesteld van de contributieverandering.
* Opzegging van het donateurschap kan slechts door een e-mail te sturen naar secretaris@umoja.nu vóór 28 juni van elk collegejaar. Wordt een uitschrijving 28 juni ingediend, dan wordt er in het daaropvolgende boekjaar alsnog contributie voor het lidmaatschap afgeschreven.