Inschrijfformulier lidmaatschap Umoja

Met welke voornaamwoorden wordt je het liefst aangesproken?

Algemene voorwaarden*:
* Door een lidmaatschap aan te vragen, machtigt u Studievereniging Umoja hierbij om de jaarlijkse contributie van uw bankrekening af te schrijven door middel van automatische incasso (SEPA). Hiervan wordt u op de hoogte gesteld middels een e-mail twee weken voor de automatische incasso.
* Tevens geef ik Studievereniging Umoja toestemming dat Studievereniging Umoja automatische incasso’s mag uitvoeren van mijn rekening, wanneer aangegeven, voor activiteiten van Studievereniging Umoja waar ik mij voor aanmeld.
* Het lidmaatschap gaat direct na inschrijving in.
* De contributie kan worden gewijzigd als de Algemene Ledenvergadering hier mee instemt. Als dit gebeurt zullen alle leden op de hoogte worden gesteld van de contributieverandering.
* Het lidmaatschap wordt elk jaar stilzwijgend verlengd. Na vier jaar zal het lidmaatschap omgezet worden in een donateurschap. Indien u na vier jaar lid wilt blijven en geen donateur wilt worden dient u dit aan te geven via een e-mail naar secretaris@umoja.nu. Het lidmaatschap wordt dan voor één jaar verlengd, waarna het donateurschap in zal gaan mits wederom een e-mail wordt gestuurd naar het bovenstaande adres.
* Opzegging van het lidmaatschap kan slechts door een e-mail te sturen naar secretaris@umoja.nu vóór 28 juni van elk collegejaar. Wordt een uitschrijving 28 juni ingediend, dan wordt er in het daaropvolgende boekjaar alsnog contributie voor het lidmaatschap afgeschreven.